Monday, 10 March 2014

Berita Baik Buat Penduduk Daerah Seremban Dan Port Dickson


Seremban 7 Mac – Kebimbangan penduduk daerah Seremban dan daerah Port Dickson kini reda apabila limpahan air dari sungai Ngoi- Ngoi yang masuk ke sungai Batang Benar berjaya menambah kapasiti air di kolam takungan Bukit Gun Rasah sehingga ke paras maksima dan menstabilkan bekalan air ke kawasan Mambau dan Sendayan.
Lebihan air dari Sungai Batang benar juga menstabilkan paras air di Sungai Linggi bagi kegunaan loji rawatan Air Sungai Linggi yang berkapasiti 25 juta galen sehari  menampung kegunaan air di  kawasan Port Dickson,  Lukut dan Rantau.
Dalam sidang media bersama Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato` Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan ketika mengadakan lawatan ke Loji Air Ngoi- Ngoi, Jalan Pantai, beliau bersyukur masalah air di daerah Seremban dan daerah Port Dickson dapat diatasi melalui Pelan Kecemasan yang turut digunakan bagi Daerah Seremban turut  berhasil.
Loji rawatan Air Baru Ngoi-Ngoi akan beroperasi dalam dua minggu lagi akan dapat mengurangkan 50% kebergantungan kepada loji Sungai Terip yang membekalkan 100% ke daerah Seremban.
Ujar beliau, “dengan pengurangan ini maka punca air dari Empangan Terip daripada Empangan Kelinci dan Empangan Talang dapat dikurangkan kegunaannya. Oleh yang demikian punca Empangan Talang dari Ulu Sungai Muar yang di pam sebanyak 10 juta galen sehari akan diberhentikan.”
Beliau juga memberi cadangan altenatif, sekiranya paras air dari Loji Gemas tidak mencukupi  selepas air Sungai Muar masih rendah selepas pam diberhentikan  ke Empangan Talang.
Sementara air dari EmpanganTalang tersebut akan dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam Sungai Muar.
Beliau berharap Paras air di Ulu Sungai Muar akan naik dan mencukupi untuk kegunaan lima buah loji yang berada di jajaran Sungai Muar termasuk Loji Sungai  Gemas yang menghadapi krisis ketika ini.

No comments:

Post a Comment