Wednesday, 10 December 2014

Pusat BaitulmalSeremban – Tidak ada lagi Nazir Masjid di seluruh masjid di Negeri Sembilan, namun ianya digantikan dengan Pengerusi Kariah Masjid yang akan bertanggungjawab hal ehwal kariah di kawasannya.

Pengerusi Kariah Masjid berperanan mengambil tahu hal-ehwal kariahnya dan menyediakan profile golongan yang memerlukan terutamanya warga emas, fakir miskin, ibu tunggal atau bapa tunggal.

Dengan adanya profile tersebut, maka masjid juga akan menjadi Pusat Baitulmal setempat yang akan menguruskan hal-ehwal kariahnya dari masa ke semasa.

YAB. Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan (Rantau-BN) menjawab soalan lisan YB. Dato’ Hj Mohamad Razi Hj Kail (Juasseh-BN) di Persidangan Ketiga (Belanjawan) Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri, Negeri Sembilan Yang Ke-13.

No comments:

Post a Comment