Wednesday, 10 December 2014

113 lot untuk 113 pemilikSeremban – Persidangan Ketiga (Belanjawan) Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri, Negeri Sembilan Yang Ke-13 bersidang di Dewan Undangan Negeri Seremban.

Ketika ini berlangsungnya sesi menjawab soalan lisan di antara wakil rakyat bersama Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan.

YAB. Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan (Rantau-BN) memulakan sesi dengan menjawab soalan lisan dari Dato’ Yunus Rahmat (Klawang-BN) berkaitan Projek Perumahan Rakyat Kg. Simpang Durian.

Menurut YAB. Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan, lokasi sebidang tanah berhampiran Simpang Durian tersebut merupakan satu lokasi strategik dan cantik malah terdapat banyak permohonan oleh orang ramai dan syarikat-syarikat.

Namun, Kerajaan Negeri tidak memberi kepada orang perseorangan atau syarikat-syarikat kerana lot tanah tersebut direzabkan untuk kediaman mampu milik dan kepada mereka yang benar-benar layak.

Kerajaan Negeri turut memperuntukkan keluasan 20 ekar (8.07 hektar) di Pekan Simpang Durian, Mukim Triang Ilir, Daerah Jelebu. Sebanyak 11 unit rumah sesebuah dapat didirikan dengan keluasan lebih kurang 300 meter persegi setiap lot.

Setiap permohonan ini telah melalui proses saringan yang ketat dan boleh di terima pakai. Simpang Durian merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang padat malah menjadi hasrat Kerajaan Negeri agar generasi kedua dan ketiga kekal menumpukan di kawasan tersebut malah mendiami kediaman berhampiran ibu bapa mereka.

Menurut YAB. Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan turut menjelaskan bahawa keluasannya telah dibahagikan kepada 113 lot untuk 113 pemilik, walaupun mempunyai permohonan yang ramai.

Setelah permohonan ini diluluska kelak dan lot tersebut telah dimiliki, maka urusan pemilik bersama pihak SPNB untuk membina rumah mesra rakyat.

Perkara ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan pekan-pekan kecil.

No comments:

Post a Comment