Saturday, 11 January 2014

Kerajaan Negeri : Langkah Penjimatan


Seremban, 08 Jan. – Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri telah diarahkan mengeluar arahan kepada agensi-agensi dan jabatan kerajaan agar mengambil inisiatif penjimatan 30% kos operasi (penggunaan elektrik, air dan perkakasan pejabat) bagi langkah penjimatan.
Penjimatan ini berikutan kos guna tenaga yang meningkat dan semua kakitangan di minta untuk memikirkan langkah penjimatan tersebut.
Jelas Menteri Besar Negeri Sembilan, YAB Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan di sidang media mingguan di Wisma Negeri, Seremban.
Arahan tersebut bersifat umum dan beliau memberi hak berfikir kepada kakitangan-kakitangan terbabit apakah langkah dan kaedah sesuai di agensi dan jabatan tempat mereka bertugas.
Kerjasama dan keprihatinan oleh penjawat awam dalam menangani penjimatan ini akan diberikan ganjaran pada akhir tahun sebagai menghargai usaha mereka dan jabatan mereka.
 Selain itu, Menteri Besar memutuskan tidak akan sesekali memotong elaun penjawat awam di atas usaha mereka melaksanakan tanggungjawab mereka selama ini.
Ujar beliau, “perkara ini adalah tidak wajar dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat. Kerajaan Negeri sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan bebanan tersebut.”

No comments:

Post a Comment