Thursday, 21 June 2012

Kutipan Hasil Tanah Negeri Sembilan Terus meningkat




SEREMBAN, 20 Jun – Sidang Media Mesyuarat EXCO mingguan Kerajaan Negeri Sembilan hari ini telah membentangkan laporan kutipan hasil tanah sehingga 15 Jun 2012 seperti jadual di bawah.
BIL
PERKARA
MEI 2011 (RM)
MEI 2012 (RM)
1
CUKAI TANAH
Cukai Semasa
Cukai Tunggakan
Cukai Tahun Pertama
58,381,491.63
4,535,800.31
644,039.60
97,371,497.74
5,164,534.16
970,972.60
Jumlah Kecil
63,561,331.54
103,507,004.50
2
PREMIUM
Premium Tukar Syarat
Premium Pemberimilikan
2,686,715.17
2,300,377.10
19,482,169.60
11,123,003.50
Jumlah Kecil
4,987,092.27
30,605,173.10
3
BAHAN BATUAN
5,571,953.01
8,165,535.80
4
ROYALTI MINERAL
0.00
683,964.00
5
HASIL TANAH LAIN
Hasil Pemilikan Sementara
Bayaran Ikhtisas Yang Lain
Bayaran Perkhidmatan Yang Lain
Jualan Pelan
Jualan Bahan Bercetak
Notis & Denda Lewat Bayar Cukai
Denda dan hukuman yang lain
445,941,36
4,212,975.05
89,371.00
16,487.00
693,479.00
887,319.31
88,507.02
347,952.00
7,295,746.58
88,708.00
46,727.00
1,245,057.00
737,226.95
86,462.00
Jumlah Kecil
6,434,079.74
9,847,879.53
6
BAYARAN TAHUNAN YANG DI SATUKAN
  1. Rancangan Tanah Pinggir
447,561.67
112,304.86
JUMLAH KESELURUHAN
81,002,018.23
152,921,861.79

Menurut Dato’ Seri Utama Hj Mohamad Hj Hasan, peningkatan pendapatan melalui pungutan cukai menunjukkan bahawa ekonomi Negeri Sembilan berada dalam keadaan baik dan begitu cemerlang sekali.

Ini juga berikutan daripada hasil peningkatan industri atau pelaburan yang masuk di negeri ini yang menyumbang kepada peningkatan GTP iaitu sebanyak 5.9%, tahun lepas.
Beliau juga menyarankan kepada pentadbir tanah mengiatkan lagi program untuk mengalakkan membayar cukai tanah.

 Walaupun pembayaran cukai tahunan di tutup setiap 31 Mei, namun Kerajaan Negeri memberi kelonggaran kepada pembayar cukai melunaskan pembayaran sehingga 31 Oktober 2012. Sekiranya masih tidak melunaskan pembayaran cukai, maka borang 6A sebagai peringatan dan selepas itu borang 8A pula akan dikeluarkan sebelum tanah tersebut diurus tadbir oleh Pejabat Tanah.


No comments:

Post a Comment