Wednesday, 27 November 2013

Sistem Penapisan Air Semulajadi - SAINS


TITI, 25 Nov – Penggunaan sistem baru dalam perawatan loji air diperkenalkan dengan lebih konvensional melalui sistem penapisan berpasir yang dinaik taraf berikutan kapasiti air yang tinggi tidak dapat menampung kekeruhan air akibat sistem sedia ada terlalu lama dan menyukarkan proses penjernihan air pada satu-satu masa.

Menteri Besar Negeri Sembilan, YAB dato’ Seri Utama Haji Mohamad Hj Hasan menjelaskan, sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan satu sistem yang baik dimana ianya diproses melalui mendapan pasir di mana ianya dapat menghasilkan sistem perawatan air secara semulajadi.

“Berikutan pembangunan yang galak di kawasan berhampiran seperti industri perladangan, tahap kekeruhan air di sungai Kenaboi tidak dapat ditampung  lagi dan penghasilan air yang disalurkan terus kepada orang ramai kurang memuaskan,” katanya.

“Justeru, dengan menaik taraf sistem pembersihan air di loji Titi ini akan dapat merawat air bersih dan keruh. Keputusan ini berdasarkan kepentingan kesihatan kepada penduduk sekitar,” tambahnya.

Beliau juga turut melahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan persekutuan yang memberi peruntukkan dalam usaha kerajaan negeri menaik taraf sistem pembekalan air yang baik di seluruh negeri ini.

No comments:

Post a Comment